Thông tin chung:

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ

Đại diện chủ đầu tư: BQL các dựán đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Phạm Vi công việc: Chăm sóc cây xanh, hoa viên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ là công việc thường xuyên Công ty thực hiện từ 2006 đến 2018