Đại hội đồng cổ đông lần thứ I Công ty cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ

Sau một thời gian chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển đổi hình thức từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần; sáng ngày 18.01 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2018-2022.

Quang cảnh đại hội

Tiền thân của Công ty cổ phần Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ là Ban quản lý Các công trình công cộng thành phố. Việc cổ phần hóa đơn vị trở thành công ty góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước tại đơn vị, nâng cao hiệu quả cạnh tranh và đem lại thu nhập cho người lao động. Công ty hoạt động chủ yếu về dịch vụ công ích đô thị như chăm sóc cây xanh, vận hành điện chiếu sáng công cộng, duy tu đường giao thông, sơn kẻ vạch đường, xây dựng các công trình công ích… Đây là đơn vị sự nghiệp có thu đầu tiên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần. Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ I, các cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2020, bầu ra Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên và ban kiểm soát 3 thành viên.

Bầu cử Hội đồng quản trị

Nguồn tin: BÍCH LIÊN – TƯỜNG QUÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *