Thông tin chung:

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Tam Kỳ

Đại diện chủ đầu tư: BQL các dựán đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Phạm Vi công việc:

Phạm Vi công việc: Sửa chữa, vận hành, lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ từ năm 2013 đến 2018.

– Khối lượng quản lý vận hành:

+ Tủ chiếu sáng: 120 tủ

+ Bóng đèn cao áp: 6.000 bóng

+ Bóng đèn chiếu sáng kiệt hẻm: 3.000 bóng

+ Đường dây chiếu sáng: 160km

+ Cụm đèn tín hiệu giao thông: 20 cụm

– Khối lượng sửa chữa

+ Sửa chữa: 1.000 bóng đèn cao áp/năm