Trực báo kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới 8 tháng năm 2018

Sáng ngày 23.8, Phó Chủ tịch UBND thành phố ông Nguyễn Minh Nam chủ trì buổi họp trực báo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến tháng 8 năm 2018.

Quang cảnh cuộc họp

Năm 2018 là năm mà thành phố Tam Kỳ nói chung và xã Tam Phú nói riêng sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó ngay từ đầu năm các địa phương Tam Phú, Tam Thanh, Tam Ngọc và Tam Thăng đã tập trung thực hiện các nội dung. Tính đến nay xã Tam Phú còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, số 11 về tỷ lệ hộ nghèo, số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Từ nay đến cuối năm, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu Qúy Thượng; đôn đốc thi công hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ hợp đồng; giải ngân vốn xây dựng cơ bản được phân bổ; khẩn trương hoàn thành hồ sơ chứng minh và các thủ tục liên quan để chuẩn bị công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Đối với các xã Tam Thanh tập trung lập phương án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn chỉnh phương án xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu; phê huyệt quyết toán hoàn thành 12 công trình giai đoạn 2016-2017 và giải ngân các nguồn vốn được phân bổ. Xã Tam Thăng cần nhanh chóng hoàn thành phê duyệt các công trình khởi công mới; triển khai các dự án phát triển sản xuất và đẩy nhanh tiến độ  xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu Thạch Tân. Riêng xã Tam Ngọc tiến độ còn chậm do đó khẩn trương quyết toán khu thể thao xã; lập, trình phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án sản xuất; lập sổ bộ diện tích đất dùng nước và chọn tổ chức quản lý, vận hành công trình thủy lợi hóa đất màu xã Tam Ngọc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu Thọ Tân. Thời gian còn lại của năm 2018, khối lượng công việc khá nhiều; để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng nông thôn mới; các phòng ban liên quan tích cực hỗ trợ các địa phương cùng nhau hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *