Vài nét chính về hình thành và phát triển: 

Công ty cổ phần dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ tiền thân là Ban quản lý các công trình công cộng thành phố Tam Kỳ.

Ngày 31/10/2017 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3846/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Ban quản lý các công trình công cộng thành phố Tam Kỳthành công ty cổ phần.

Ngày 07/02/2018 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam cấpGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000108321.

Công ty kế thừa các hoạt động và đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động của Ban quản lý các công trình công cộng thành phố Tam Kỳ từ khi thành lập đến nay.