Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến Công ty theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TAM KỲ

(TamKy Urban Public Servises Jonit Stock Company)

Địa chỉ:                 đường Duy Tân, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại / Fax:                    0235.3813117    

Email:                Tamky.dvci@gmail.com

Website:              congichtamky.vn

Giám đốc: Nguyễn Đình Toản – Di động: 0914010898