Tam Kỳ được chọn triển khai “Chương trình thung lũng Đô thị thông minh miền Trung, Việt Nam”

Vừa qua, tại thành phố Huế đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ về Chương trình thung lũng đô thị thông minh tại miền Trung Việt Nam giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Lee Mi Kyung, Chủ tịch KOICA; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ; Chủ UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Cùng đi trong đoàn Quảng Nam có Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Nam.

Theo đó, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cùng nhau thỏa thuận thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các bên và đồng thời thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm của KOICA trong việc thiết lập chính sách, xây dựng và quản lý hệ thống, đặc biệt trong lĩnh vực Phát triển Đô thị bền vững. Điều này được thể hiện qua việc ký kết Bản Ghi nhớ về “Chương trình thung lũng Đô thị thông minh miền Trung, Việt Nam” nhằm phát triển một cách toàn diện miền Trung Việt Nam thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo chung giữa các bên. Thực hiện chương trình này sẽ có các dự án hỗ trợ phát triển chính thức riêng cho 3 tỉnh, thành phố. Trong đó tại Quảng Nam, chương trình sẽ tập trung triển khai ở thành phố Tam Kỳ trong phạm vi về Xây dựng cơ sở dữ liệu hành chính, hạ tầng và dịch vụ đô thị Tam Kỳ theo định hướng đô thị thông minh, với giá trị dự án khoảng 9 triệu USD và được thực hiện từ năm 2020. Lý do để thành phố Tam Kỳ được chọn thực hiện chương trình vì Tam Kỳ là thành phố tỉnh lỵ, với tốc độ phát triển, tốc độ đô thị hóa rất lớn, đang từng bước hình thành, hoàn chỉnh hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung. Vì vậy, dự án được đầu tư sẽ góp phần rất lớn cho việc xây dựng, hình thành một thành phố trẻ, năng động, một đô thị “thông minh” trong giai đoạn phát triển mới.

Tác giả: CTV

Nguồn tin: https://tamkyrt.v